Угода користувача

Угода

Ця Угода визначає порядок взаємодії сторін при придбанні продукції Покупцями у ТОВ «Аптека НЦ» через його web-сайт https://aptekanc.com/.

1. Преамбула

1.1. Використання Покупцями Сайту здійснюється у відповідності до умов цієї Угоди, а також умов, які викладені у відповідних розділах (сторінках) Сайту.

1.2. Використовуючи Сайт, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом реєстрації на ньому та/або шляхом придбання Продукції, Покупець беззастережно приймає всі умови Угоди користувача та погоджується виконувати їх, в тому числі щодо умов та порядку оформлення замовлень, оплати, доставки та повернення Продукції, відповідальності за недобросовісне замовлення та невиконання умов цієї Угоди.

1.3. Ця Угода, відповідно до ст. ст. 633, 641 і гл. 54 Цивільного кодексу України є Публічним договором (офертою) і адресований невизначеному колу фізичних осіб, що бажають придбати Продукцію, інформація про які міститься на Сайті. Оскільки ця Угода є публічною офертою, то отримуючи доступ до матеріалів Сайту, розміщуючи замовлення Покупець вважається таким, що приєднався до даного Договору.

1.3. Терміни, що використовуються в Угоді користувача, мають наступне значення:

1.3.1. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аптека НЦ», ідентифікаційний код 20075951 місцезнаходження:_03150, м.Київ, віл.Червоноармійська,81, ліцензія АВ №598209 от 24.01.2012 г_ що є власником та Адміністратором Сайту, визначає порядок його використання.

1.3.2. Корзина– сторінка Сайту, на якій зібрано перелік обраної Покупцем Продукції перед оформленням замовлення.

1.3.3. Продукція – лікарські засобі та інша продукція, які мають право продавати аптечні заклади, та інформацію про яку розміщена на Сайті. Інформація про Продукцію також міститься на упаковці Продукції, інструкції, з якими Покупець повинен ознайомитися до прийняття Продукції.

1.3.4. Сайт – веб-сайт https://aptekanc.com/, на якому розміщуються пропозиції Продавця щодо продажу Продукції. Інформація, що розміщується на Сайті, може бути оновлена/доповнена Продавцем у будь-який момент часу.

2. Реєстрація.

2.1. Продукція на Сайті може бути замовлена та придбана тільки для особистого некомерційного використання (споживання).

2.2. Покупцем на Сайті може бути фізична особа, яка досягла 14-річного віку, володіє повною цивільною дієздатністю.

2.3. Здійснюючи реєстрацію та/або придбання Продукції на Сайті, особа засвідчує, що вона:

· досягла 14-річного віку, володіє повною цивільною дієздатністю та купуватиме Продукцію виключно для особистого некомерційного використання (споживання);

· ознайомлена, беззастережно приймає та погоджується з усіма умовами Угоди користувача та умовами, викладеними у розділах (сторінках) Сайту;

· ознайомлена, беззастережно приймає та погоджується виконувати усі умови Угоди користувача;

· зазначає дані (П.І.Б., мобільний телефон, e-mail тощо), що є правдивими та належать саме їй;

· погоджується на передачу своїх персональних даних третім особам (в тому числі іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними), їх обробку, зберігання, передачу і використання з метою та на умовах, визначених Угодою користувача, та засвідчує отримання інформації про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права згідно законодавства, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються її персональні дані. Власником персональних даних, наданих Покупцем, є Продавець.

.          дає згоду на отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформаційних бюлетенів, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Продавця поштою, електронною поштою, телефоном, SMS, viber-повідомлення. Якщо Покупець бажає відмовитися від розсилки повідомлень, що стосуються даної Угоди/Сайту, він повинен звернутися за телефоном гарячої лінії, що вказана на Сайті, з проханням відписати його від розсилки.

2.4. Під час реєстрації на Сайті Покупець заповнює реєстраційні форми, розміщені на Сайті.

При користуванні Сайтом Покупець має право використовувати лише ті персональні дані, банківські картки, банківські рахунки, документи, що належать йому на законних підставах (оформлені на його ім’я в установленому законом порядку).

Покупець може здійснити Замовлення Продукції без реєстрації на Сайті, але при цьому ним повинні бути коректно заповнені обов'язкові поля у формі «Оформити замовлення».

2.5. Дані Покупця, зазначені при реєстрації та/або придбання Продукції на Сайті зберігаються Продавцем та використовуються Продавцем в подальшому при здійсненні та / або виконанні замовлень Покупця.

2.6. Покупець має право змінювати та доповнювати надані ним дані протягом всього строку здійснення покупок через Сайт.

4. Умови придбання

4.1. В порядку та на умовах цієї Угоди Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Продукцію, а Покупець зобов’язується прийняти Продукцію та оплатити її вартість.

4.2. Придбання Покупцем Продукції у Продавця здійснюються шляхом оформлення електронного договору, який укладається шляхом надання Продавцем пропозиції щодо продажу Продукції (Оферта) та оформлення Покупцем Замовленням на Продукцію (Акцепт).   Оформлення та виконання замовлень Сайті здійснюється відповідно до:

· умов, зазначених у цій Угоді та розділах (сторінках) Сайту;

· умов зазначених в інформації про Продукцію.

Датою укладення угоди (акцептом оферти) та моментом повного і беззастережного прийняття Покупцем умов Угоди вважається дата підтвердження Замовлення та отримання Покупцем від Продавця підтвердження Замовлення в електронному вигляді (на електронну пошту, мобільний додаток, додаток текстових повідомлень тощо). Договір діє до моменту отримання Покупцем Продукції і повного розрахунку з Продавцем.   Доказом прийняття оферти Покупцем є підтвердження замовлення Покупцем та/або фактична оплата Продукції, та/або отримання Продукції Покупцем.

4.3. Оферта Продавця щодо укладення договору купівлі-продажу міститься в інформації про Продукцію на Сайті та при оформленні Замовлення, у якій зазначається:

4.3.1. найменування Продукції, дані про виробника Продукції, інструкції для застосування, інформацію про реєстрацію Продукції;

4.3.2. ціна Продукції;

4.3.3. способи оплати Продукції;

4.4. Шляхом здійснення замовлення Продукції на Сайті Покупець приймає оферту Покупця та укладає з ним відповідний договір.

4.4.1. Замовлення на Продукцію містить наступну інформацію:

- найменування Продавця, код згідно з ЄДРПОУ, адресу аптечного закладу ліцензіата, з якого відпускається лікарський засіб; номер телефону, електронну адресу (за наявності), адресу веб-сайта ліцензіата (заповнюється Продавцем);

- номер замовлення, дату, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка скомплектувала замовлення (заповнюється Продавцем);

- дані про Покупця Продукції: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), адресу електронної пошти (за наявності), номер телефону;

- дані про отримувача Продукції (якщо отримувачем продукції не є Покупець): прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), адресу електронної пошти (за наявності), номер телефону (у разі коли дані не збігаються з даними замовника);

- дані про лікарський засіб - назву, дозування, кількість в упаковці, форму випуску, найменування виробника, кількість;

- дата і час виконання замовлення.

4.5. Для здійснення замовлення Покупець має на Сайті:

- обрати конкретну Продукцію (натиснути доступні для вибору опції – кількість тощо),

- додати обрану Продукцію в Кошик (натиснути кнопку «Оформити замовлення»),

- обрати умови щодо оплати Продукції.

Інформація щодо Продукції (найменування, кількості, ціни) відображається у Кошику перед оформленням замовлення Покупцем

4.6. Здійснюючи замовлення, Покупець підтверджує, що:

· він погоджується та беззастережно приймає усі умови придбання замовленої ним Продукції, викладені в цій Угоді та на сторінках Сайту;

· він ознайомився з інформацією про Продукцію, умовами оплати, умовами гарантійного обслуговування тощо, отримав її в обсязі, достатньому для здійснення покупки;

· Продукція замовляється ним добросовісно, для цілей особистого некомерційного використання.

4.7. Після оформлення замовлення Покупцем йому направляється підтвердження з зазначенням номеру замовлення на електронну пошту та / або на номер мобільного телефону та/або зазначається та/або здійснюється у інший спосіб, визначений Продавцем.

4.8. Замовлення є прийнятим до виконання (договір купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем вважається укладеним) після надходження Покупцю підтвердження про прийняття замовлення.

4.9. Строк обробки замовлень та підтвердження замовлення до виконання становить до 2 (двох) робочих днів з дати оформлення замовлення Покупцем.

4.10. У разі виявлення неможливості виконання замовлення Покупця Продавець може відхилити замовлення, в тому числі після його підтвердження, направивши Покупцю відповідне повідомлення на електронну пошту та / або на номер мобільного телефону та/або через телефонний дзвінок. В такому випадку права і обов’язки сторін, пов’язані з купівлею-продажем і передачею замовленої Продукції Покупцю та її оплатою, припиняються, а оплачена Покупцем вартість Продукції повертається на карту, з якої була проведена оплата.

4.11. Покупець самостійно несе всі ризики, пов’язані із зазначенням в Профілі помилкових контактних даних, контактних даних третіх осіб, передачу номеру та інших даних свого замовлення третім особам.

4.12. Замовлення Продукції можливе також за номером телефону гарячої лінії, вказаним на Сайті в розділі «Оплата».

5. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ

5.1. Ціна Продукції вказується та оплачується в українській гривні, визначається з урахуванням податкового статусу Продавця. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення та визначається сумою всіє Продукції, зазначеної у Замовленні.

5.2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінювати ціну Продукції, що пропонується до придбання. Продавець не має права змінювати ціну замовленого Товару після того, як Замовлення було прийнято Продавцем, а Покупець отримав підтвердження Замовлення, або Покупець здійснив розрахунок за Товар.

5.3. Спосіб здійснення оплати Продукції обирається Покупцем із варіантів, доступних для даного виду Продукції та зазначених на сторінці оформлення замовлення. Покупець розуміє і погоджується з тим, що оператором із прийому і проведення платежів за Продукцію, представлені на Сайті, є, залежно від обставин, одна з компаній-еквайєрів, підключена до Сайту і обрана самостійно Покупцем у процесі здійснення оплати за Продукцію.

5.4. У разі виявлення зловживання з боку Покупця правами, наданими йому як споживачеві законодавством та цією Угодою (замовлення в обсягах, що перевищують звичайні потреби споживачів тощо) або зловживання скасуваннями, відмовами і поверненнями Продукції, Продавець має право обмежити допустимі способи оплати для Покупця і вимагати виключно передоплати банківською картою в момент оформлення замовлень та/або Продавець має право блокувати відповідного Покупця до моменту усунення порушень.

5.6. Продукція на момент її передачі Покупцю повинні бути повністю оплачені. У разі, якщо Замовлення анульоване Покупцем або відхилене Продавцем, сплачена вартість Продукції підлягає поверненню.

5.7. Для здійснення оплати Продукції (в залежності від обраного способу оплати) від Покупця може вимагатися, згідно чинного законодавства України, надання додаткових відомостей та документів (паспорт, реєстраційний номер облікової карти платника податків тощо).

6. ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовлення вважається виконаним, а право власності на Продукцію переходить від Продавця Покупцеві в момент фактичної передачі Покупцеві Продукції, що підтверджується видачею документу касового чеку.

7. ГАРАНТІЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. На Продукцію надається гарантія або визначається термін придатності Продукції відповідно до чинного законодавства, політики виробника Продукції.

7.2. Умови гарантії визначаються виробником та зазначаються у супровідній документації.

73. Повернення Продукції здійснюється відповідно до положень Закону України «Про захист прав споживачів» з врахуванням наступних особливості:

7.3.1. Не підлягає поверненню Продукція належної якості, визначена Постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» від 19.03.1994 р № 172.

7.3.2. Відмова від лікарських засобів, передачу/реалізацію яких здійснено не в місцях здійснення Продавцем діяльності з роздрібної реалізації лікарських засобів (аптека) можлива лише з наступних підстав:

- лікарський засіб відпущено із пошкодженою первинною та/або вторинною упаковкою лікарського засобу;

- уповноваженим органом опублікована заборона реалізації та застосування лікарського засобу;

7.4. Для повернення будь-якої Продукції незалежно від причин повернення Покупець обов’язково має вкласти в упаковку з Продукцією, що повертається, заповнену та підписану зі свого боку заяву на повернення, зазначивши в ній найменування та кількість Продукції, що повертається, а також фактичні причини повернення, а також інші дані визначені Продавцем.

7.5. Продукція, що постачається в індивідуальній упаковці (упаковці виробника), підлягає поверненню у такій упаковці.

7.6. Продавець має право відмовити в прийманні Продукції, якщо при поверненні Покупцем він був запакований неналежним чином, внаслідок чого на індивідуальній упаковці залишилися сліди та / або пошкодження (в тому числі: подряпини, зім’ятості, нанесення маркувань, додаткова фіксація скотчем вантажу та / або супровідних документів та ін.) – як Продукція, товарний вигляд якої не збережений Покупцем.

7.7. У разі надсилання Покупцем для повернення Продукції, що була ним куплена раніше і не підлягає поверненню за законодавством або не відповідає номеру замовлення (підмінений), має неповну комплектацію, не має всіх документів, не упакована належним чином, якісна Продукція має сліди використання чи пошкоджену упаковку, щодо Продукції пропущений строк для повернення або гарантійний строк (залежно від пред’явленої вимоги Покупця), підстави для повернення Продукції не підтвердились, повернення Продукції не приймається, а плата за таку Продукцію не підлягає поверненню.

7.8. У разі підтвердження наявності підстав для повернення Продукції договір купівлі-продажу вважається розірваним, а Продукція – повернутим в день фактичного отримання Продукції та усіх необхідних документів для її повернення.

Повернення Продукції належної якості

7.11. Продукція належної якості повертається виключно за відсутності ознак використання, в неушкодженій упаковці, у повній комплектації з повним комплектом документів.

Недоліки

7.12. Якщо Продукція має недоліки, які не є істотними недоліками, після закінчення 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Покупець має право звернутися до Продавця з вимогами, що передбачені чинним законодавством України у разі придбання Продукції неналежної якості.

Істотні недоліки

7.13. Заміна або повернення продукції протягом гарантійного строку здійснюється виключно за умови наявності істотного недоліку, що може бути підтверджений офіційним / авторизованим сервісним центром виробника.

7.14. Вимоги Покупця щодо повернення Продукції (за наявністю істотних недоліків) з компенсацією його вартості задовольняються за умови вчинення Покупцем усіх дій, необхідних у гарантійному випадку, які викладені у цій Угоді, та визначені чинним законодавством України, в тому числі:

· надання разом із Продукцією заповненої та підписаної заяви на повернення,

· надання разом з Продукцією всіх супроводжуючих документів та документів про підтвердження наявності істотного недоліку (висновку сервісного центру, розрахункового документу (чеку, квитанції тощо) гарантійного талону, технічного паспорту тощо),

· надання реквізитів банківського (карткового) рахунку для перерахування компенсації при оплаті за Продукцію через банківський термінал.

7.15. Продавець має право відмовитися від приймання Продукції, відправленого Покупцем без надання передбачених документів, а також не розглядати заяву Покупця до усунення допущених ним недоліків. В такому випадку датою розірвання договору купівлі-продажу вважатиметься дата усунення Покупцем допущених недоліків (надання необхідних документів тощо).

7.16. У разі неусунення Покупцем недоліків протягом 3х днів, зобов'язання Продавця щодо забезпечення збереження такої Продукції припиняються, і він має право розпорядитися нею на власний розсуд.

7.17. Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо буде доведено, що дефекти Продукції виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Продукцією, умов його зберігання або умов повернення.

8. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ. ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ

8.1.Кошти повертаються Покупцеві після отримання повернутої Продукції, обробки Продавцем належним чином заповненої Покупцем заяви на повернення із доданими документам щодо продукції та підтвердження наявності підстав для повернення.

8.2.Строк та спосіб повернення Покупцю коштів визначається Продавцем згідно чинного законодавства.

8.3.Якщо інше не зазначене Продавцем або не погоджене Покупцем та Продавцем, кошти за повернуту Продукцію перераховуються на банківську карту, з якої була здійснена оплата даної Продукції, а якщо оплата здійснювалась без використання банківської карти - на банківську карту, реквізити якої надані Продавцем.

9. КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА.

9.1. Продавець і Покупець можуть здійснювати інформаційний обмін щодо Продукції, за допомогою електронної пошти, телефонного зв'язку (SMS), Viber, мобільних додатків, оголошень та / або повідомлень.

9.2. Зміст усіх переговорів Покупця зі співробітниками Продавця, здійснених будь-якими засобами комунікації може бути записано та збережено. Здійснюючи розмову із Адміністратором (його представником), включаючи телефон та чат, Покупець погоджується на її запис, збереження та використання її змісту при врегулювання питань, яких стосується така розмова.

10. ПРАВИЛА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Персональні дані Покупця, що обробляються на Сайті:

• загальні дані для приймання та виконання замовлень Покупців та/або надання пропозицій Покупцям: прізвище, ім’я, по-батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, адреса проживання (доставки), дата народження, перелік та статус замовлень, інформація (в тому числі фото), розміщена у профілі та у відгуках / коментарях на Сайті, файли cookie та дані про використання Сайту (згідно переліку, наведеного в цьому розділі далі),

• інші дані, передані на запит Продавця для використання Покупцями можливостей, які надаються їм на Сайті, в тому числі передані при заповненні реєстраційних форм на Сайті, по телефону, e-mail або в чаті;

• дані для здійснення розрахунків: реквізити банківської картки, банківського (карткового) рахунку для перерахування коштів у зв’язку із замовленням або поверненням Продукції, паспортні дані та / або реєстраційний номер облікової картки платника податків («ідентифікаційний код»),

Володільці баз персональних даних

10.2. Володільцем персональних даних є Продавець.

Джерела персональних даних

10.3. Джерелами збирання персональних даних Покупця є Сайт, усне спілкування або листування з Продавцем або його уповноваженими представниками.

Строк обробки персональних даних

10.4. Дані Покупця включаються до баз персональних даних Сайту з моменту, коли Покупець вперше передає такі дані на Сайті, оновлюються та доповнюються по мірі одержання такої інформації від Покупця протягом періоду використання ним Сайту.

Дані про використання

10.5. Дані про використання можуть містити таку інформацію, як адреса інтернет-протоколу комп'ютера Покупця (наприклад, IP-адреса), тип браузера, версія браузера, сторінки Сайту, які відвідує Покупець, час і дата відвідування, час, витрачений на ці сторінки, унікальний ідентифікатор пристрою та інші діагностичні дані.

10.6. Якщо Покупець отримує доступ до Сайту через мобільний пристрій, дані про використання можуть містити інформацію про тип використовуваного мобільного пристрою, унікальний ідентифікатор мобільного пристрою, IP-адресу мобільного пристрою, мобільну операційну систему, тип мобільного Інтернет-браузера та інші діагностичні дані.

Файли cookie

10.7. Продавець використовує файли cookie та аналогічні технології відстеження, щоб відстежувати діяльність Сайту та активність Покупців при його відвідуванні.

10.8. Файли cookie надсилаються у веб-переглядач із веб-сайту та зберігаються на пристрої Покупця. Покупець може налаштувати свій веб-переглядач та відмовитися від всіх файлів cookie або вказати, коли файли cookie можуть надсилаються. Однак, якщо Покупець не приймає файли cookie, він втрачає можливість користуватися деякими елементами Сайту.

 

редакція діє з 17 грудня 2021 р.